Project Description

Pusă sub ocrotire în anul 1932, rezervația este situată la 1 km sud de orașul Murfatlar, pe partea stangă a șoselei Constanța – Ostrov și ocupă o suprafață de 82,74 ha, fiind inclusă în pădurea Murfatlar, a cărei suprafață este de 771 ha.

Începând cu anul 1962, rezervația este ocrotită de lege și adăpostește o serie de specii rare de plante și animale.

Odată cu venirea primăverii, coasta abruptă este acoperită de bogația culorilor ale numeroaselor flori ce pot trezi invidia oricarui pictor peisagist. Astfel, brandușa de primăvară, irișii sălbatici, dedițeii, zambilele sălbatice, ruscuțele sunt o adevarată încântare pentru cei ce viziteaza această rezervație. În văile ce străbat panta și care cantoneaza o pădure naturală, viorelele și toporașii sunt printre primii vestitori ai primăverii. De altfel, din rezervațtia “Fântânița” au mai fost descrise numeroase plante noi pentru știință, din care majoritatea poartă epitetul specific, derivat din numele localității Murfatlar: ruscuța, colilia, ciulinii violacei de la Murfatlar. Vegetația lemnoasa de pe vaiugile rezervației este alcatuită din stejarul pufos, stejarul balcanic, stejarul brumariu, cârpinița, scumpia, jugastrul și arțarul tătăresc. Multitudinea studiilor întreprinse au dus la descrierea din teritoriul rezervației a circa 515 specii de plante, precum și a numeroase specii de animale caracteristice zonelor de stepă dobrogeană. Printre acestea amintim două specii de dihor: dihorul de stepa și dihorul pătat și o specie de rozător mic, grivanul. De asemenea, a fost semnalată prezența broaștei țestoase dobrogene, a cărei arie de răspândire în țara noastră se limitează la câteva puncte din stepa Dobrogei, mai ales pe pâraiele împădurite ale rezervației, precum și a șarpelui de râu, șarpele cel mai mare și mai rapid din fauna noastră, alături de numeroase șopârle ce populează coasta însorită din centrul rezervației. Printre păsări putem vedea o rudă apropiată a dropiei, dar mult mai mică, ocrotită de lege: spârcaciul. Dintre numeroasele specii de nevertebrate amintim în primul rând prezența a două specii de melci rezistente la căldurile estivale din stepa dobrogeană: zebrine detrita și helicella candicans.

Numeroasele specii floristice și valoarea peisagistică a zonei fac din această rezervație un important punct de atracție pentru turiști.