Resurse antropice

Resurse naturale

Detalii proiect

Creare Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în localitatea Murfatlar, Cod SMIS 48475 finanțat prin Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.

Obiectivul general al proiectului „Creare Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în localitatea Murfatlar”, Cod SMIS 48475 îl reprezintă creşterea gradului de informare a turiştilor ce vizitează oraşul Murfatlar şi a tour – operatorilor cu aproximativ 20% în primii 2 ani de la finalizarea proiectului.

Obiectivele specifice vizate de proiect sunt următoarele:

  • Construirea unui centru național de informare și promovare turistică de 60 m.p. în aproximativ 5 luni.
  • Dotarea centrului și transformarea să într-un centru funcțional până la finalizarea proiectului
  • Realizarea unui website care să cuprindă un sistem integrat și informatizat de prezentare
  • Promovarea potențialului turistic Murfatlar și valorificarea acestuia prin crearea unui centru național de informare și promovare turistică
  • Informarea turiștilor și promovarea zonei Murfatlar la final de proiect ca urmare a implementării proiectului
  • Distribuirea de materiale promoționale pentru turiști
  • Realizarea și dotarea unui centru național de informare și promovare turistică la standarde europene în aproximativ 10 luni.
  • Crearea a două noi locuri de muncă în cadrul centrului, până la finalizarea proiectului.

Valoarea totală a proiectului: 620.341,29 lei
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 589.032,95 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 532.309,08 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 44.943,21 lei
Co-finanțarea eligibilă a beneficiarului: 11.780,66 lei

harta orasului Murfatlar